Τίτλος Ενότητας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Περιγραφή: Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν και θα αναλυθούν η υφιστάμενη κατάσταση της στάθμης της θάλασσας, και οι υδραυλικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν. Επίσης θα μελετηθούν και θα σχεδιαστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και κατασκευές για την ανάπτυξη του εργαλείου Real-t-SO

Παραδοτέα:

Π2.1 Στάθμη θάλασσας, υδραυλικές και περιβαλλοντικές συνθήκες

Π2.2 Σχεδιασμός παρεμβάσεων στις υδραυλικές κατασκευές