Τίτλος Ενότητας: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΟΛΗ

Περιγραφή: Στην ενότητα αυτή θα εφαρμοστεί και ελεγχθεί πιλοτικά το σύστημα Real-t-SO στην πόλη της Θεσσαλονίκης ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργία και η αποτελεσματικότητά του

Παραδοτέα:

Π7.1 Πιλοτικό σύστημα

Π7.2 Αναφορά Αξιολόγησης