Ενημερωθείτε για τα νέα και τις εξελίξεις που αφορούν το Real-t-SO:

• Νοέμβριος 2015
Συμμετοχή της kartECO στη 10η Διεθνή Έκθεση POLIS στη ΔΕΘ HELEXPO. Στο πλαίσιο της έκθεσης, η kartECO παρουσίασε για πρώτη φορά το ολοκληρωμένο σύστημα Real-t-SO, το οποίο λειτουργεί πιλοτικά από τα μέσα του 2014 στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Δείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό.

• Νοέμβριος 2015
Παρουσίαση του Real-t-SO από την ΕΥΑΘ ΑΕ στο τελικό συνέδριο του Έργου «Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων των ακτών σε θαλάσσιες περιοχές και τρόποι αντιμετώπισης τους - ICME», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Black Sea Basin 2007-2013, που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό.

• Οκτώβριος 2015
To Real-t-SO ολοκληρώθηκε επιτυχώς μετά από τρία χρόνια υλοποίησης. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα τελικά παραδοτέα του έργου από το μενού ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

• Οκτώβριος 2015
Διαβάστε το νέο ελληνοαγγλικό ενημερωτικό έντυπο για το σύστημα Real-t-SO κατεβάζοντας το από το μενού ΕΝΤΥΠΑ.

• Μάιος 2015
Στις 19 Μάιου έγινε παρουσίαση του συστήματος του Real-t-SO σε Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με συναφές θέμα με το αντικείμενο του έργου, ήτοι «Αντιπλημμυρική Προστασία και Παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία». Στην ημερίδα μίλησε ο Καθ. Βαφειάδης από το ΑΠΘ, εκπροσωπώντας την ομάδα του έργου, ενώ οργανώθηκε και εκθεσιακό stand για το έργο όπου παρουσιάστηκε στους ακροατές της ημερίδας το σύστημα όπως λειτουργεί πιλοτικά σε Πραγματικό Χρόνο. Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση.