Τι είναι το Real-t-SO?

Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός του?

Τι υπηρεσίες παρέχει?

Tι εξασφαλίζουμε με το Real-t-SO?

Ποια είναι η αρχιτεκτονική λειτουργίας του?

Ποιες είναι οι δυνατότητες του?